HOŞGELDİNİZ
Hüküm ve Koşullar

Tarafınıza bu TV aracılığıyla sunulan içerikler ve hizmetlerin (birlikte "Lisanslı Uygulama”) (bu “Cihaz”) lisansı işbu hüküm ve koşullar kapsamında kullanmanız için tarafınıza verilmekte olup, tarafınıza satılmamaktadır. Lisanslı uygulama sağlayıcıları (her biri “Uygulama Sağlayıcı” olarak anılacaktır) tarafınıza açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır.

 

1.         Lisansın kapsamı

 

Tarafınıza ilgili Uygulama Sağlayıcı tarafından Lisanslı Uygulama için verilen lisans, sahip olduğunuz veya kontrolünüz altında olan Cihaz üzerinde kullanımınıza ilişkin devredilemez bir lisans ile sınırlıdır. Lisanslı Uygulamayı, aynı anda birden çok cihaz tarafından kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullandıramazsınız. Lisanslı Uygulamayı kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtımını yapamaz veya alt lisansını veremezsiniz.

 

Tüm Lisanslı Uygulamalar ve bu Cihaz üzerinden erişilebilir olan uygulamaların içinde bulunan tüm içerikler, Uygulama Sağlayıcıya ait olup geçerli fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Geçerli yasa ile aksine izin verilmedikçe, herhangi bir Lisanslı Uygulamayı veya herhangi bir güncellemesini ya da herhangi bir parçasını değiştiremez, kopyalayamaz, kaynak koduna dönüştüremez, tersine mühendisliğini yapamaz, tersine çeviremez, yeniden yayınlayamaz, karşıya yükleyemez, paylaşamaz, aktaramaz, çeviremez, kaynak kodunu elde etmeye teşebbüs edemez, uygulamalara dayalı türev çalışmalarını oluşturamaz veya başka şekilde bu uygulamalardan yararlanamazsınız. Bu kısıtlamayı ihlaliniz durumunda, hakkınızda soruşturma açılabilir ve tazminat talebiyle karşılaşabilirsiniz. Uygulama Sağlayıcısı tarafından sunulan, orijinal Lisanslı Uygulamanın yerini alan ve/veya ek yapan güncellemeler, söz konusu güncellemeyle birlikte ayrı bir lisans sunulmadığı sürece lisans hükümlerine tâbi olacak olup, bu durumda o lisansın hükümleri geçerli olacaktır. Lisanslı Uygulamanın yükseltilmesine ilişkin her türlü masraf (varsa) tarafınıza ait olacaktır.

 

2.         Üçüncü Taraf Materyalleri

 

Lisanslı Uygulama, Uygulama Sağlayıcının ve üçüncü taraf hizmetler ile internet sitelerine erişimi mümkün kılabilir (birlikte "Hizmetler" olarak anılacaktır). Hizmetlerin herhangi birini kullanarak, sakıncalı bir dili olmasıyla tespit edilebilecek veya edilemeyecek çirkin, açık saçık veya sakıncalı içeriklerle karşılaşabilirsiniz, belirli bir URL'nin aranması veya girilmesi otomatik olarak veya istemeden sakıncalı materyale link veya yönlendirmeye neden olabilir. Ancak, bu Cihazın üreticisi (“Üretici”) ve Uygulama Sağlayıcı, çirkin, açık saçık veya sakıncalı bulunabilecek içeriklerden dolayı size karşı sorumlu değildir.

Üretici, bu Hizmetlerin içeriğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, zamanındalığını, geçerliliğini, telif hakkı uyumunu, yasallığını, niteliğini veya diğer özelliklerini incelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değildir. Üretici, Hizmetlerin herhangi biri için size veya başka bir kişiye karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu garanti etmediği gibi bu türden bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmemektedir.

 

Hizmetlerde, geçerli fikri mülkiyet kanunu ve diğer kanunlar ile korunan tescilli içerik, bilgi ve materyal (birlikte “Üçüncü Taraf Materyalleri”) içerebilir, Hizmetlerin izin verilen kullanımı haricinde söz konusu Üçüncü Taraf Materyallerini hiçbir şekilde kullanamazsınız. Geçerli yasa uyarınca aksine izin verilmedikçe, Üçüncü Taraf Materyallerini çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez veya dağıtamazsınız ya da herhangi bir şekilde bu materyallerin türev çalışmalarını yapamazsınız; Hizmetlerden izin verilmeyen bir şekilde faydalanamazsınız. Hizmetleri başka bir kişiyi taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek, iftira atmak veya başka bir şekilde bu kişinin haklarını ihlal etmek için kullanamazsınız; Üretici tarafınızın bu tür kullanımından hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi Hizmetleri kullanmanız sonucunda alabileceğiniz taciz edici, tehdit edici, karalayıcı, saldırgan veya yasadışı mesaj veya iletilerden de sorumlu değildir.

 

3.         Garanti Olmaması

 

Tüm Lisanslı Uygulamalar ile Hizmetler, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın  “olduğu gibi” ve “bulunduğu gibi” şeklinde sunulmaktadır. Üretici, Lisanslı Uygulamalar ve Hizmetler bakımından, ister açık ister zımni olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte satılabilirlik, yeterli kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, zilyetlik, ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğine dair olanlar dâhil tüm garanti ve koşullardan açık şekilde feragat etmektedir. Üretici, bu Cihaz üzerinden sunulan Lisanslı Uygulamalar veya Hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, zamanındalığını, yasallığını veya eksiksizliğini, Lisanslı Uygulamalar veya Hizmetlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya Lisanslı Uygulamalar veya Hizmetlerin kullanımının kesintisiz veya hatasız olduğunu ya da Lisanslı Uygulama veya Hizmetteki kusurların düzeltileceğini garanti etmemektedir. Lisanslı Uygulama veya Hizmetlerin kusurlu çıkması durumunda, tüm bakım, onarım veya düzeltme masrafları tarafınıza aittir.

 

Lisanslı Uygulamalar ve Hizmetler, bildirimde bulunmaksızın, istendiği zaman, değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir ya da erişim devre dışı bırakılabilir; Üretici, Lisanslı Uygulamalar ve Hizmetlerde yer alan içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca erişilebilir kalacağına dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu içerik ve hizmetler, Üreticinin kontrolünde olmayan ağlar ile aktarım tesisleri aracılığıyla üçüncü taraflarca aktarılmaktadır. Yukarıdaki hususların genel niteliğine halel gelmeksizin, Üretici açık şekilde bu Cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı kalması, kaldırılmasına ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Uygulama Sağlayıcı ve diğer Hizmetlerin sağlayıcıları, bildirimde bulunmaksızın Lisanslı Uygulama veya Hizmetleri değiştirme, askıya alma, kaldıra veya bunlara erişimi devre dışı bırakma hakkını saklı tutmaktadır. Üretici, her durumda ve bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli Lisanslı Uygulamalar veya Hizmetlerin kullanımına veya erişimine sınır getirebilir.

 

Üretici, Lisanslı Uygulamalar ve Hizmetlere ilişkin müşteri hizmeti sunmamaktadır. Lisanslı Uygulamalar ve Hizmetlere ilişkin herhangi bir soru veya servis talebi, doğrudan ilgili sağlayıcıya iletilmelidir.

 

4.         Bilgi Toplama ve Kullanımı

 

Üretici, Uygulama Sağlayıcıları ve Hizmetlerin sağlayıcıları, sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu Cihaz, sistem ve uygulama yazılımı, çevresel donanımlar hakkında teknik bilgi dâhil teknik veri ve ilişkili bilgileri Cihazla ve Lisanslı Uygulamayla ilişkili olarak tarafınıza yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve (varsa) diğer hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla toplayıp kullanabilir. Üretici, Uygulama Sağlayıcılar ile Hizmet sağlayıcılar, ürünlerini iyileştirmek veya tarafınıza hizmet veya teknoloji sunmak üzere şahsen sizi tanımlamayan bir biçimde olduğu sürece söz konusu bilgileri kullanabilir. Bilgi toplama ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı inceleyiniz: http://www.tcl.eu/en/.

 

5.         Belirli Özelliklerin Bulunmaması

 

Uygulama Sağlayıcının kısıtlamaları nedeniyle, belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler bu Cihazda (çevresel donanımlar dahil) veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bu Cihazdaki bazı özellikler, ayrı satılan ek çevresel donanımlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir.

 

6.         Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

Yürürlükteki yasa uyarınca yasak olmadığı sürece, Üretici ihmal dahil hiçbir koşulda Cihazda, Lisanslı Uygulama veya Hizmette bulunan herhangi bir bilgi veya bunların tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça kullanılması sonucunda doğan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya bağlı olan zarar, avukatlık ücretleri, gider ya da başka kayıptan, ister sözleşmeden ister haksız fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, söz konusu kayıp olasılığı bildirilmiş olsa bile, sorumlu değildir.

 

Üretici, kasıtlı ve ağır ihmalden sorumludur.